PostHeaderIcon Rada Duszpasterka

PostHeaderIcon Rada Duszpasterska (2012-2017)


Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

Z urzędu:
 • o. Piotr Pacura SNMN (Przewodniczący Rady)
 • o. Janusz Kawa SNMN
 • p. Józef Kocoł
Z wyborów:
 • p. Ewa Wałaszek
 • p. Grażyna Armatys (Sekretarz Rady)
 • p. Anna Banaś
 • p. Ewa Merchut
 • p. Piotr Curyło
 • p. Anna Sak

Z mianowania:
 • p. Piotr Kozioł
 • p. Jacek Leśniowski
 • p. Krzysztof Wątroba (Zastępca Przewodniczacego Rady)
 
Więcej artykułów…