PostHeaderIcon Odpusty za Zmarłych

  1. Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami: spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”). Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas zyskuje się odpust cząstkowy. Odpust zupełny można zyskać jeden raz na dzień!
  2. Wierni, którzy w Dzień Zaduszny (od południa 1 listopada do północy z 2 na 3 listopada) odwiedzą swój kościół lub kaplicę i tam odmówią „Ojcze nasz” i „Wierzę Boga” za zmarłych, mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.