PostHeaderIcon Kalendarz Liturgiczny (10.02 - 17.02.2019)

++10.02 (Nie.)
5 Niedziela zwykła „w ciągu roku”.
Msze św.: 7:30; 9:30; 11:00.
Składka przeznaczona na Seminarium Synów Maryi.
Dziękujemy Róży pani Sak za śpiew Godzinek.

11.02 (Pon.)
Wspomnienie dowolne NMP z Lourdes.
Światowy Dzień Chorego.

14.02 (Czw.)
Święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa - Patronów Europy

++17.02 (Nie.)
6 Niedziela zwykła „w ciągu roku”.
Msze św.: 7:30; 9:30; 11:00.
Składka inwestycyjna w kopertach przeznaczona
na zabudowę rowu za kościołem parafialnym.
Zapraszamy Różę pana Saka do prowadzenia Godzinek.