PostHeaderIcon Kalendarz Liturgiczny (07.04 – 14.04.2019)

++07.04    (Nie.)
5 Niedziela Wielkiego Postu.
Msze św.: 7:30; 9:30; 11:00 i 15:45.
Gorzkie Żale - godz. 15:00 (składka na kwiaty do Grobu Pańskiego).
Dziękujemy Róży pani Kowal za śpiew Godzinek

++14.04    (Nie.)
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej.
Msze św.: 7:30; 10:00 (9:45 - przy kapliczce odbędzie się poświęcenie palm, a następnie w procesji pójdziemy do kościoła); 15:45.
Składka przeznaczona na Seminarium Synów Maryi.
Gorzkie Żale - godz. 15:00 (składka dla kaznodziei).
Zapraszamy Różę pana Stacha do prowadzenia Godzinek.