PostHeaderIcon Odpusty za Zmarłych

1. Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących. W tym roku można zyskiwać odpusty zupełne przez cały miesiąc listopad. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami: spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego (Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo). Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas zyskuje się odpust cząstkowy.

Odpust zupełny można zyskać jeden raz na dzień!

2. Wierni, którzy w Dzień Zaduszny (od południa 1 listopada do północy 2 listopada) odwiedzą kościół i odmówią tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” za zmarłych, mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.