PostHeaderIcon Odpusty za Zmarłych

Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się tam za  zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących.
W tym roku można zyskać odpust zupełny przez cały miesiąc listopad. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami: spowiedź sakramentalna, Komunia święta i  modlitwa w intencjach Ojca Świętego (Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo). Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

 Odpust zupełny można zyskać jeden raz na dzień!