PostHeaderIcon Kalendarz Liturgiczny (23.10 - 30.10.2022)

++23.10 (Nie.)
30 Niedziela zwykła „w ciągu roku”.
Msze św.: 7:30; 9:30; 11:00; 18:00.
Składka inwestycyjna w kopertach na potrzeby parafii.
Dziękujemy Róży św. Franciszka za śpiew Godzinek.

28.10 (Pią.)
Święto św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów.  

++30.10 (Nie.)
31 Niedziela zwykła „w ciągu roku”.
Msze św.: 7:30; 9:30; 11:00; 18:00.
Zapraszamy Różę Matki Bożej Różańcowej do prowadzenia Godzinek.