PostHeaderIcon Agenda parafialna 19.04.2020 - 26.04.2020

 • Bp Tarnowski Andrzej Jeż, udzielił wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej, aż do odwołania.
 • Od 20 kwietnia br., w naszym kościele parafialnym, może przebywać do 12 osób równocześnie. Chęć uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej należy zgłosić wcześniej telefonicznie (tel. 14 6784 770).    
 • W tym tygodniu, od poniedziałku do soboty, będzie adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 do godz. 18:00. W tym czasie będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Będzie też można przyjąć Komunię Świętą.
 • Zachęcamy do korzystania z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw.
 • Z naszego kościoła i kaplicy zakonnej transmitowane są:
Niedziela : Msza święta - godz. 11:00
Codziennie:  Różaniec - godz. 20:30
 • Zachęcamy do przyjmowania w tych dniach komunii duchowej. Przypominamy też, że okres, w którym należy przyjąć Jezusa w Komunii świętej (3 przykazanie kościelne)  obejmuje czas do Niedzieli Trójcy Świętej (do 7 czerwca).
 • Prośmy Pana Boga o wygaśnięcie epidemii oraz o pokój serc i łaskę nawrócenia. Codziennie o godz. 20:30 w naszej kaplicy zakonnej odmawiamy Różaniec w tych intencjach, polecając też opiece Matki Bożej całą naszą wspólnotę parafialną. Zachęcamy do duchowej łączności z nami.
 • Zanośmy nasze modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo Matki Bożej Przymilnej, której obraz wystawiony jest w tych dniach przy ołtarzu w naszym kościele parafialnym.
 • Prosimy, aby zatroszczyć się o osoby starsze, samotne z sąsiedztwa, które być może potrzebują jakiejś pomocy.
 • Dziękujemy za wszelkie ofiary wpłacane na konto parafii.
 

PostHeaderIcon Agenda parafialna 12.04.2020 - 19.04.2020

 • Bp Tarnowski Andrzej Jeż, udzielił wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej, aż do odwołania.
 • Porządek Mszy świętych w naszej parafii pozostaje bez zmian. Z racji ograniczenia liczby uczestników zgromadzeń do 5 osób, na Mszę świętą mogą przyjść tylko te osoby, które zamówiły w danym dniu intencje mszalne oraz osoby, które zgłosiły wcześniej chęć swego uczestnictwa we Mszy (tel. 14 6784 770).
 • W tym tygodniu, od wtorku do soboty, będzie adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 do godz. 18:00.
  W tym czasie będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Będzie też można przyjąć Komunię Świętą.

  Zachęcamy do korzystania z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw.
 • Z naszego kościoła i kaplicy zakonnej transmitowane będą:
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: Msza święta - godz. 11:00
Poniedziałek Wielkanocny: Msza święta - godz. 11:00
2 Niedziela Wielkanocna: Msza święta - godz. 11:00
Codziennie: Różaniec - godz. 20:30
 • Zachęcamy do przyjmowania w tych dniach komunii duchowej. Przypominamy też, że okres, w którym należy przyjąć Jezusa w Komunii świętej (3 przykazanie kościelne) obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (do 7 czerwca br.).
 • W najbliższy piątek 17 kwietnia, z racji oktawy Wielkanocy, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 • Módlmy się za chorych na koronawirusa; za tych, którzy się nimi opiekują oraz za służby medyczne i sanitarne. Prośmy Pana Boga o wygaśnięcie epidemii oraz o pokój serc i łaskę nawrócenia. Codziennie o godz. 20:30 w naszej kaplicy zakonnej odmawiamy Różaniec w tych intencjach, polecając też opiece Matki Bożej całą naszą wspólnotę parafialną. Zachęcamy do duchowej łączności z nami.
 • Zanośmy nasze modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo Matki Bożej Przymilnej, której obraz wystawiony jest w tych dniach przy ołtarzu w naszym kościele parafialnym.
 • Prosimy, aby zatroszczyć się o osoby starsze, samotne z sąsiedztwa, które być może potrzebują jakiejś pomocy.
 • Dziękujemy za wszelkie ofiary wpłacane na konto parafii.
 

PostHeaderIcon Agenda parafialna 05.04.2020 - 12.04.2020

 • Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnice Wielkiego Tygodnia, który w tym roku, z racji panującej epidemii, będziemy przeżywać w swoich rodzinach, czyli kościołach domowych. Aby pomóc rodzinom w dobrym, religijnym przeżyciu tego czasu nasza diecezja przygotowała Rytuał Rodzinny. Zawiera on wiele informacji oraz modlitw na poszczególne dni Wielkiego Tygodnia. Zachęcamy do korzystania z tego Rytuału (dostępny jest na stronie diecezji i naszej parafii).
 • Do Wielkiej Środy włącznie, porządek Mszy świętych w naszej parafii zostaje bez zmian. Z racji ograniczenia liczby uczestników zgromadzeń do 5 osób, na Mszę świętą mogą przyjść tylko te osoby, które zamówiły w danym dniu intencje mszalne oraz osoby, które zgłosiły wcześniej chęć swego uczestnictwa we Mszy (tel. 14 6784 770).
 • W tym tygodniu, od poniedziałku do środy, będzie adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00 do godz. 18:00. W tym czasie będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Będzie też można przyjąć Komunię Świętą. Ponieważ podczas adoracji może być w kościele nie więcej niż 5 osób, dlatego proszę, by po przyjęciu Komunii Świętej umożliwić innym oczekującym, którzy pragną przystąpić do sakramentów, wstęp do kościoła i skorzystanie z posługi sakramentalnej.
 • Zachęcamy wszystkie rodziny, aby w Wielką Środę wieczorem w swoich domach przeżyły Rodzinne nabożeństwo pokuty w oparciu o przygotowany rytuał rodzinny. Nie wszyscy będą mieli okazję w tych dniach przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, dlatego to nabożeństwo pokutne ma służyć pomocą we wzbudzeniu sobie żalu doskonałego, tak byśmy prosząc Boga o przebaczenie naszych grzechów i postanawiając przystąpić do spowiedzi po zakończeniu epidemii, mogli doświadczyć spojrzenia Miłosiernego Ojca, który pragnie naszego nawrócenia i pełni życia.
 • Zgodnie z dekretem Biskupa Tarnowskiego, wszystkie celebracje Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) należy odprawić bez udziału ludu, a jedynie z osobami życia konsekrowanego oraz asystą. Dlatego zachęcamy do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem mediów, a także do podjęcia w tych dniach intensywnej modlitwy rodzinnej.
  Z naszego kościoła parafialnego i kaplicy zakonnej transmitowane będą:
Niedziela Palmowa: Msza święta - godz. 11:00
Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pańskiej - godz. 18:00
Wielki Piątek: Liturgia  Męki Pańskiej - godz. 18:00
                    Droga krzyżowa - godz. 20:00
Wielka Sobota: Wigilia Paschalna - godz. 20:00
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: Msza święta - godz. 11:00
Codziennie (z wyjątkiem Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty): Różaniec - godz. 20:30
 • Zachęcamy do przyjmowania w tych dniach komunii duchowej. Przypominamy też, że okres, w którym należy przyjąć Jezusa w Komunii świętej (3 przykazanie kościelne)  obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (czyli do 7 czerwca br.).
 • W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa posiłki skromne - od 18 do 60 roku życia) oraz abstynencja od pokarmów mięsnych (od 14 roku życia). Prosimy wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego. Ponieważ tego dnia można zyskać odpust zupełny za adorację krzyża, zachęcamy do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej, która pozwoli przyjąć owoce Męki Pańskiej.
 • W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów i wody święconej w kościele. Nie rezygnujmy jednak z przygotowania pokarmów na stół wielkanocny i dokonajmy obrzędu ich błogosławieństwa przed śniadaniem wielkanocnym.
 • Prosimy wszystkich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, aby na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.
 • Ponieważ w tym roku nie ma możliwości zorganizowania procesji rezurekcyjnej, dlatego na zakończenie Wigilii Paschalnej, dzwony kościelne będą dzwonić przez 15 minut ogłaszając zmartwychwstanie Chrystusa i wzywając nas do wielkanocnej radości.
 • Módlmy się za chorych na koronawirusa; za tych, którzy się nimi opiekują oraz za służby medyczne i sanitarne. Prośmy Pana Boga o wygaśnięcie epidemii oraz o pokój serc i łaskę nawrócenia. Codziennie o godz. 20:30 w naszej kaplicy zakonnej odmawiamy Różaniec w tych intencjach, polecając też opiece Matki Bożej całą naszą wspólnotę parafialną. Zachęcamy do duchowej łączności z nami.
 • Zanośmy nasze modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo Matki Bożej Przymilnej, której obraz wystawiony jest w tych dniach przy ołtarzu w naszym kościele parafialnym.
 • Prosimy, aby zatroszczyć się o osoby starsze, samotne z naszego z sąsiedztwa, które być może potrzebują jakiejś pomocy.
 • Dziękujemy za wszelkie ofiary wpłacane na konto parafii.
 • Polecamy elektroniczną wersję „Gościa Niedzielnego”, którą możemy pobrać z oficjalnej strony Tygodnika.
 

PostHeaderIcon Agenda parafialna 29.03.2020 - 05.04.2020

 • Bp Tarnowski Andrzej Jeż, udzielił wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej, aż do odwołania.
 • Porządek Mszy świętych w naszej parafii pozostaje bez zmian. Z racji ograniczenia liczby uczestników zgromadzeń do 5 osób, na Mszę świętą mogą przyjść tylko te osoby, które zamówiły w danym dniu intencje mszalne oraz osoby, które zgłosiły wcześniej chęć swego uczestnictwa we Mszy (tel. 14 6784 770).
 • Zawieszona jest wspólna celebracja nabożeństw (Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa), dlatego zachęcamy do rodzinnego ich odprawiania.
 • Zachęcamy do korzystania z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw.
 • Z naszego kościoła i kaplicy zakonnej transmitowane są:
* Msza święta: w niedziele - godz. 11:00
* Różaniec: codziennie - godz. 20:30
* Droga krzyżowa: w piątki - godz. 19:00
 • Aby dać możliwość modlitwy indywidualnej w naszym kościele parafialnym, w dni powszednie (poniedziałek - sobota) będzie adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00 do godz. 18:00. W tym czasie będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Będzie też udzielana Komunia święta.
 • W pierwszy piątek miesiąca nie będziemy odwiedzać chorych z posługą sakramentalną (Dekret ks. Biskupa: „Posługę osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci”).
 • Módlmy się za chorych na koronawirusa; za tych, którzy się nimi opiekują oraz za służby medyczne i sanitarne. Prośmy Pana Boga o wygaśnięcie epidemii oraz o pokój serc i łaskę nawrócenia. Codziennie o godz. 20:30 w naszej kaplicy zakonnej odmawiamy Różaniec w tych intencjach, polecając też opiece Matki Bożej całą naszą wspólnotę parafialną. Zachęcamy do duchowej łączności z nami.
 • Zanośmy nasze modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo Matki Bożej Przymilnej, której obraz wystawiony jest w tych dniach przy ołtarzu w naszym kościele parafialnym.
 • Prosimy, aby zatroszczyć się o osoby starsze, samotne z sąsiedztwa, które być może potrzebują jakiejś pomocy. W jakichkolwiek problemach prosimy, by komunikować się z nami, dzwoniąc na numer telefonu naszej parafii. Bóg zapłać wszystkim za okazywaną pomocy.
 • Dziękujemy za wszelkie ofiary wpłacane na konto parafii.
 

PostHeaderIcon Agenda parafialna 22.03.2020 - 29.03.2020

 • W środę przeżywać będziemy uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia. Ze względu na stan epidemii, nie organizujemy w naszym kościele uroczystego aktu przystąpienia do duchowej adopcji dziecka poczętego. Jednocześnie zachęcamy do indywidualnego podjęcia tej inicjatywy. Szczegółowe informacje na ten temat są na naszej stronie parafialnej: www.parafia.brzozowka.eu
 •  Bp Tarnowski Andrzej Jeż, udzielił wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej, aż do odwołania.
 •  Porządek Mszy świętych w naszej parafii pozostaje bez zmian. Z racji ograniczenia liczby uczestników zgromadzeń do 50 osób, w pierwszej kolejności zapraszamy na Msze osoby zamawiające w danym dniu intencje mszalne.
 •  Zawieszone jest również wspólne celebrowanie nabożeństw (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe i inne), dlatego zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.
 •  Zachęcamy wszystkich parafian, by w niedziele, a także w dni powszednie, korzystać z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw.   
 •  Aby dać możliwość modlitwy indywidualnej w naszym kościele parafialnym, w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) będzie adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00 do godz. 18:00. W czasie adoracji będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
 •  Módlmy się za chorych na koronawirusa; za tych, którzy się nimi opiekują oraz za służby medyczne i sanitarne. Prośmy Pana Boga o wygaśnięcie epidemii oraz o pokój serc i łaskę nawrócenia. Codziennie o godz. 20:30 w naszej kaplicy zakonnej odmawiamy Różaniec w tych intencjach, polecając też opiece Matki Bożej całą naszą wspólnotę parafialną. Jednocześnie, gorąco zachęcamy wszystkich parafian do duchowej łączności z nami.
 • Zanośmy nasze modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo Matki Bożej Przymilnej, której obraz wystawiony jest w tych dniach przy ołtarzu w naszym kościele parafialnym, pamiętając, że właśnie przed tym wizerunkiem dziękowano Matce Bożej za ustąpienie epidemii cholery. Wzywajmy też wstawiennictwa św. Sebastiana i św. Szymona z Lipnicy.
 • Do odwołania, nie będzie Mszy Świętej w Domu Zakonnym!
 • Prosimy, aby zatroszczyć się o osoby starsze, samotne z sąsiedztwa, które być może potrzebują jakiejś pomocy.
 • Polecamy dziś darmową, elektroniczną wersję „Gościa Niedzielnego”, którą możemy pobrać z oficjalnej strony Tygodnika.
 
Więcej artykułów…