PostHeaderIcon Kapliczka

Zabytkowa kapliczka  znajdująca się przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Tarnowskiej pochodzi z około 1850 roku, została wybudowana jako votum za oddalenie epidemii cholery, a ufundowana przez Sanguszków. Księżna  Izabela Sanguszko z Lubomirskich, która zajmowała się budową, ofiarowała również barokowy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVIII wieku pochodzący z Litwy lub Ukrainy, malowany według techniki malarstwa  wschodniego. Wizerunek przytulonego do Matki  Dzieciątka znany z ikony Włodzimierskiej  w kompozycji używanej na wschodzie zwanej "umijeniem".
W kapliczce odbywały się majówki, na które przychodziła przede wszystkim młodzież i starsi. Podczas II Wojny Światowej pan J. Kocoł (mieszkający obok kapliczki) ukrył ołtarz, obraz oraz dzwon, dzięki czemu przetrwały ciężkie chwile wojny. W kapliczce Niemcy urządzili kuchnię polową i miejsce do spania, dewastując ją. Po odejściu okupanta wojska radzieckie tuż za kaplicą ustawiły potężne działo skierowane w stronę Tarnowa. Wtedy od huku i wstrząsów spowodowanych wystrzałami, kaplica popękała, ale przetrwała, jak również okoliczne domy. Przypisywano to mocy Matki Bożej i kapliczce, która chroniła od zniszczenia i działań wojennych, a wspomnieć należy, że przechodził tamtędy front. W latach 1946 -1948 miejscowa młodzież odnowiła kaplicę. (Organizatorami prawdopodobnie byli Tadeusz i Mieczysław Madejowie). Fundusze na odnowę kapliczki pochodziły z organizowanych zabaw i festynów. Obraz zawieziono do Krakowa, gdzie został odrestaurowany, wykonano również ogrodzenie z prętów metalowych na betonowym murku. Ołtarz został odnowiony i wstawiony na swoje dawne miejsce, zawieszono dzwon oraz obraz po ponownym poświęceniu. Starsi mieszkańcy Brzozówki twierdzą, że w kapliczce był niegdyś jeszcze jeden obraz - Św. Barbary, wisiał on po lewej stronie ołtarza, był to obraz o ciemnym tle, gdzie jest teraz nikt nie wie. Kapliczka była raz jeszcze odnawiana, a także wzmacniana klamrami budowlanymi przez śp. Jana Madeja. W okresie letnim czasami w kapliczce były odprawiane msze święte przez księży z Lisiej Góry.
W sierpniu 1978 r. zdarzył się wypadek koło kapliczki. Jechał przepełniony autobus z Tarnowa do Dąbrowy Tarnowskiej. Przed kaplicą po lewej stronie stal zaparkowany osinobus. Od Lisiej Góry jechał z dużą prędkością samochód ciężarowy z przyczepą. Kierowca autobusu ratując się przed zderzeniem musiał wybrać rów przydrożny, potem w poprzek drogi do Zaczarnia, znowu rów i ogrodzenie z murkiem, lekko uszkadzając rufa kapliczki, zatrzymał się przed jej schodami. Tymczasem jadący z przeciwka samochód ciężarowy, nie chcąc uderzyć w osinobus, hamując skręcił w prawo. Jednak przyczepa całym pędem uderzyła w przód lewej strony autobusu, od strony kierowcy. Kierowca doznał zmiażdżenia kości nogi. Pasażerowie odnieśli tylko drobne uszkodzenia ciała. Kierowca autobusu Ryszard Szczurek mówił: "Jestem pewny, że Matka Boża z Dzieciątkiem uratowała mi życie i pasażerom." Za otrzymane odszkodowanie wykonano nowe ogrodzenie wokół kaplicy ". Kapliczka należała do gminy Lisia Góra, a w roku 2006 wójt gminy Lisia Góra przekazał ją parafii w Brzozówce.
Obecnie kapliczka jest pięknie odnowiona.
Każdego roku w maju gromadzą się w kapliczce  wierni na nabożeństwo majowe, w październiku  wspólnie odmawiają modlitwę różańcową, w Niedzielę Palmową wyrusza stąd uroczysta procesja  z palmami.
 

PostHeaderIcon Piętnaście lat w domu Niepokalanej


Piętnaście lat temu, dokładnie ósmego grudnia 1994 r., nieopodal Tarnowa, w miejscowości Brzozówka narodziła się nowa parafia pod wezwaniem Najświetszej Maryi Panny Wniebowziętej. Z racji daty powstania parafii, zakonnego charyzmatu jej duszpasterzy (Zgromadzenie Synów Najświętszej Maryi Niepokalanej) oraz pobożności miejscowych wiernych można powiedzieć, iż Brzozówka to Dom Niepokalanej. Domowników Maryja ma tam nieco ponad tysiąc. Ale podmiejska miejscowość ciągle się rozbudowuje i wiernych przybywa.
 

PostHeaderIcon 20 lat Zgromadzenia Synów Maryi w Polsce

o. Luigi Fain Binda, Przełożony Generalny Zgromadzenia Synów Najświętszej Maryi Niepokalanej, przyjechał do Polski, aby spotkać się z księdzem biskupem Józefem Życinskim, który wyraził zgodę na przyjęcie Zgromadzenia w Diecezji Tarnowskiej. Był to rok 1991.
W kwietniu tego samego roku przyjechało do Polski pierwszych dwóch Ojców. Przez rok gościli oni w klasztorze u Ojców Redemptorystów w Tuchowie.
W listopadzie 1991 ojcowie rozpoczęli nowe dzieło: "Misja Synów Maryi w Polsce".
25 marca 1992 roku w Uroczystość Zwiastowania NMP, zgromadzenie otrzymało oficjalne zatwierdzenie Episkopatu Polski i uznanie prawne od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
W czerwcu 1992 roku ojcowie kupili dom niedaleko Tarnowa w miejscowości Brzozówka i po małych przeróbkach przeprowadzili się do niego.
Oficjalne otwarcie domu zakonnego i poświęcenie kaplicy przez ksiedza biskupa Józefa Życińskiego nastąpiło 10 października 1992 roku.
Od tego momentu rozpoczęła się działalność Zgromadzenia, szczególnie z młodzieżą. Powstały nowe obiekty sportowe i sale spotkań dla dzieci i młodzieży.
Od 5 grudnia 1994 roku Synowie Maryi prowadzą opiekę duszpasterską nad nowopostałą parafią w Brzozówce.
Droga ewangelizacyjna według charyzmatu zgromadzenia wypełnia się w duszpasterstwie młodzieży i przyjmowaniu nowych kandydatów do wspólnoty zakonnej.